ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ระบบ Letter press


   การพิมพ์ระบบเก่าแก่ ระบบการพิมพ์ที่ค่อนข้างช้า   จึงเหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อยๆ ยังใช้สำหรับ     การพิมพ์ฉลากต่างๆ บนกระดาษแข็ง หรือ             กระดาษลูกฟูก

 

 

 

 

 

 

ระบบ  Flexography  
   ระบบการพิมพ์ที่นิยมกันมากในการพิมพ์บรรจุ        ภัณฑ์ประเภทกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษ       ลูกฟูก รวมถึงการพิมพ์กับพลาสติกอ่อน หรืออลูมิ    เนียมฟอยล์


 

 

 

 

 

 

 

ระบบ Rotogravure

   ระบบการการพิมพ์บนวัสดุประเภทกระดาษฟอยล์   ฟิล์มพลาสติก หรือวัสดุอ่อนแบบพื้นผิวเรียบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ Offset (lithography) 

  นิยมใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ กระดาษแข็ง         แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก สามารถพิมพ์ในแบบป้อน     แผ่นวัสดุ และป้อนม้วนวัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ Silk Screen

  ใช้พิมพ์ลงที่ตัวบรรจุภัณฑ์โดยตรง
  และการพิมพ์ฉลาก งานพิมพ์มีคุณภาพสูง

 

 

 

 

 

 

 
ระบบ
Digital printing

  การพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์แบบ     อิงค์เจ็ทหรือเลเซอร์ การพิมพ์ระบบดิจิตอลช่วย     ลดขั้นตอนการทำเพลทและแยกสี สั่งงานผ่าน       ซอฟต์แวร์ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มี       ประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตอบ       สนองนักออกแบบ ผู้ผลิตงานพิมพ์ ไปจนถึงสร้าง   ความพึงพอใจให้กับลูกค้า