รูปแบบไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ในระบบ

 

Portable Document Format Ready for you

PDF Format