เฟดดริโกนี่ เป็นโรงงานกระดาษที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยปี 1888 มีความชำนาญในด้านการผลิตกระดาษคุณภาพสำหรับเครื่องเขียน งานพิมพ์ งานฉลาก งานหนังสือ งานบรรจุภัณฑ์ 

เฟดดริโกนี่ ได้พัฒนา และออกแบบลายกระดาษใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มผู้ออกแบบ เจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของสินค้า เพื่อเอาใจคนที่ชอบงานคุณภาพ ที่มาจากการคัดสรรกระดาษที่มีคุณภาพ

กระดาษ ACQ หรือชื่อเต็มๆ ว่า Acquerello (กระดาษเอซีคิว หรือ กระดาษอเควอเรลโล่)

เป็นกระดาษลายเส้น ตลอดแนวจากซ้ายไปขวา หรือจากบนลงล่าง ซึ่งปกติแล้วเราจะนิยมใช้เป็นลายเส้นจากซ้ายไปขวา

เป็น กระดาษที่ไม่ได้มีการฟอกสีโดยใช้คลอรีน ซึ่งการฟองสีด้วยคลอรีน จะส่งผลกระทบต่อสี่งแวดล้อม โดยมีสารคลอรีนตกค้างจากการระบายน้ำ และการเกิดก๊าซคลอรีนในขบวนการผลิต และเยื้อกระดาษที่นำมาผลิตกระดาษตัวนี้ จะเป็นการนำเยื้อกระดาษมาจากป่าที่ปลูกขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษโดยเฉพาะ (FSC)

กระดาษ ACQ มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี คือสีขาวนวล สีงาช้าง และสีไข่ไก่ และมีความหนาตั้งแต่ 100 แกรม ถึง 390 แกรม

เป็น กระดาษในรุ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ พิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ประกาศนียบัตร นามบัตร เนื้อในหนังสือ ปกหนังสือ ปกแฟ้ม ได้อย่างครบถ้วน

ACQ เป็นกระดาษที่มีราคาไม่แพงมาก สามารถนำมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หรือขาวดำ ได้จึงเป็นที่นิยมนำไปใช้กับงานเครื่องเขียนในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็น กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ประกาศนียบัตร

เทคนิคการพิมพ์บนกระดาษ ACQ