ทำไมนามบัตรต้องขนาด 9 x 5.5 ซม.
น่าสงสัยเหมือนกันนะคะ ทำไมนามบัตรที่ผู้คนใช้กันทั่วโลก มีขนาดเท่ากันหมด !!
แล้วทำไมกระดาษพิมพ์เอกสารยอดฮิตต้องเป็น A4 ยังมี A อื่นๆ อีกไหม ต่างกันยังไง ทำไมต้องขนาด A แล้วขนาด B, C, D  ยังมีอีกไหม ... มีเรื่องราวน่าสงสัยเกี่ยวกับงานพิมพ์อีกนับพันนับหมื่น และทุกคำตอบเป็นเรื่องน่ารู้ เป็นความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับผู้คนส่วนใหญ่ พูดถึงสิ่งพิมพ์ งานพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ในแวดวงการพิมพ์ถือว่าเป็นความรู้เฉพาะด้าน งานเฉพาะคน อาชีพเฉพาะกลุ่มอาศัยการเรียนรู้ บอกต่อ สอนงานและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
      
ขนาดงานพิมพ์
       ขนาดงานพิมพ์เป็นเรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจจะอยู่ในภาคการปฏิบัติ ในกระบวนการงานผลิตสิ่งพิมพื รวมถึงเป็นผู้สั่งผลิต เช่น การพิมพ์ เย็บเล่ม เข้าเล่มหนังสือ หรือต้องการทำโปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ บอชัวร์ หรือต้องการพิมพ์นามบัตร
        พูดถึงงานพิมพ์และขนาด ก็ต้องเริ่มที่กระดาษค่ะ ...
      ขนาดของกระดาษสำหรับงานพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ มีการกำหนดเป็นมาตรฐานสากลอเมริกาเหนือ เรียกว่าระบบ ISO 216 โดยใช้แนวคิดของมาตรฐานระบบ German DIN 476 คือการคงอัตราส่วนของกระดาษซึ่งถูกกำหนดขนาดไว้ เมื่อนำมาพับครึ่ง ขนาดกระดาษที่พับแล้วยังคงมีอัตราส่วนเดียวกับขนาดก่อนพับ ถ้าพับครึ่งอีกครั้ง กลายเป็นขนาดใหม่ที่เล็กลง แต่ก็ยังรักษาสัดส่วนเดิม การเกิดสัดส่วนในอัตราที่แม่นยำนี้เอง สร้างประโยชน์มหาศาลกับการใช้กระดาษซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เพราะการตัดแบ่งกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อใช้งาน จะไม่มีเศษเสียวชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ถูกตัดทิ้ง แต่คุณลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการคำนวณหาอัตราส่วนของกระดาษขึ้นมาก่อนค่ะ
     การคำนวณ คืออัตราส่วนความสูง หาร  ความกว้าง =  สแควร์รูทของสอง หรือ 1.4142
     ขนาดกว้าง x สูงของกระดาษแผ่นนี้ เมื่อพับครึ่ง  ขนาดจะลดลง 70.7% จากขนาดเดิมเสมอ 
      เราทราบวิธีการกำหนดขนาดกระดาษมาตรฐานกันแล้วนะคะ คราวนี้มาดูข้อสงสัยต่อไปค่ะ ทำไมขนาดของกระดาษต้องเป็น A ความจริงแล้ว ขนาดกระดาษมาตรฐาน ไม่ได้มีเฉพาะชุด A ค่ะ ยังมีชุด B ชุด C  แต่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับกระดาษชุด  A จากงานพิมพ์เอกสาร หรือจากแวดวงผลิตสิ่งพิมพ์นั่นเองค่ะ เรามาทำความรู้จักกับขนาดกระดาษชุด A ที่เกี่ยวข้องกับการทำนามบัตรกันดีกว่า

มาตรฐานรหัสชุด A
     มาตรฐานขนาดกระดาษ ชุด A เป็นมาตรฐานในระบบ ISO หรือระบบเมตริก
       รหัส A ตามด้วยตัวเลข บอกขนาดของกระดาษต่างกันไป โดยเริ่มที่ขนาด A0 ค่ะ
       กระดาษขนาด A0 กระดาษขนาดใหญ่ กว้าง 841 x ยาว 1189 มิลลิเมตร หรือ 33.11  x  46.81 นิ้ว
     กระดาษขนาด A1 คือขนาด A0 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 594 x ยาว 841 มิลลิเมตร หรือ 23.39 x  33.11 นิ้ว
     กระดาษขนาด A2 คือขนาด A1 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 420 x ยาว 594  มิลลิเมตร หรือ 16.54  x  23.39 นิ้ว
     กระดาษขนาด A3 คือขนาด A2 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 297 x ยาว 420  มิลลิเมตร หรือ 11.69  x  16.54 นิ้ว
     กระดาษขนาด A4 คือขนาด A3 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 210 x ยาว 297  มิลลิเมตร หรือ  8.27  x  11.69  นิ้ว
     กระดาษขนาด A5 คือขนาด A4 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 148  x ยาว 210  มิลลิเมตร หรือ  5.83  x   8.27  นิ้ว
     กระดาษขนาด A6 คือขนาด A5 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 105 x 148  มิลลิเมตร หรือ  4.13  x   5.83  นิ้ว
     กระดาษขนาด A7 คือขนาด A6 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 74 x ยาว 105   มิลลิเมตร หรือ  2.91  x   4.13  นิ้ว
     กระดาษขนาด A8 คือขนาด A7 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 52   x ยาว 74   มิลลิเมตร หรือ  2.05   x   2.91 นิ้ว
     กระดาษขนาด A9 คือขนาด A8 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 37 x ยาว 52  มิลลิเมตร หรือ 1.46  x   2.05 นิ้ว
     กระดาษขนาด A10 คือขนาด A9 พับครึ่ง ขนาดกว้าง 26 x ยาว 37  มิลลิเมตร  หรือ 1.02  x   1.46 นิ้ว      
      
       กระดาษขนาด A4 ได้รับความนิยม และใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะ ความพิเศษในการพิมพ์นามบัตรบนกระดาษ A4 คือ กระดาษ A4 ใบเดียว สามารถพิมพ์นามบัตรขนาดมาตรฐาน ตัดออกมาได้ถึง 10 ใบค่ะ  
 ... แล้วนามบัตรขนาดมาตรฐาน มีขนาดเท่าไร ?

นามบัตรขนาดมาตรฐาน
  นามบัตรเป็นสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง กำหนดขนาดตามมาตรฐานสากล ISO 7810 ID-1 มี 2 ขนาด คือ
           ขนาด 9 x 5.5 ซม./ 9 x 5 วางบนกระดาษ A4 จะได้นามบัตร 10 ใบ  
                ขนาด 8.5 x 5.5 / 8.5 x 5 ซม.  หรือ 85.60 x 53.98 มม.  (ขนาดเท่าบัตรเครดิต)
  นามบัตรขนาดอื่นๆ  
       นามบัตรขนาดมาตรฐาน 9 x 5.5 ซม เรียกได้ว่าเป็นขนาดทางการ เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก แต่ก็ไม่ใช่กำหนดกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะมนุษย์ไม่หยุดคิด ไม่หยุดสร้างสรรค์ สามารถกำหนดขนาดและรูปแบบของนามบัตรได้อีกหลากหลายไม่จำกัด โดยเฉพาะเมื่อต้องการนามบัตรในแบบที่แปลกต่าง โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญ เมื่อคุณอยากได้นามบัตรที่ไม่เหมือนใคร ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาด 9 x 5.5 ซม อาจกำหนดขนาดที่ใหญ่กว่า หรือเล็กกว่า โดยมีพื้นที่เพียงพอกับข้อความที่ต้องการพิมพ์ไว้ในนามบัตร ซึ่งอาจมีมากกว่าข้อความมาตรฐานพวกชื่อ นามสุกล เบอร์โทรศัพท์ แต่อาจมีข้อความโฆษณาสินค้าและบริการ ข้อมูลพิเศษเช่น สิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิกหรือผู้ถือบัตร การสะสมแต้มเพื่อแลกซื้อ ลดราคา แลกของแถมจิปาถะ อะไรก็ใส่เพิ่มลงไปได้ เพราะเป็นนามบัตรของเรา ... จริงไหมคะ ? รวมถึงเรื่อขนาด รูปร่างที่ไม่เหมือนใคร
        เช่น นามบัตรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านกว้าง/ด้านยาวเท่ากัน
            นามบัตรทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เน้นด้านยาว
        นามบัตรรูปวงกลม
            นามบัตรรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจและสื่อถึงตัวตน ตัวสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน

สรุปได้ว่า นามบัตร ไม่จำเป็นต้องมีขนาด 9 x 5.5 ซม. นะคะ นามบัตรขนาด 9 x 5.5 ซม. เป็นขนาดที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่นิยมและดูเป็นทางการเสมอ

 คำถามที่พบบ่อย
         Q : ควรทำนามบัตรขนาดเท่าไร ?
         A  : คำตอบที่ดีที่สุดคือ ทำนามบัตรในขนาดมาตรฐานคือ 9 x 5.5 ซม. หรือขนาดที่เล็กลงคือ 8.5 x 5.5 ซม.
                / หรือ 8.5 x 5 ซม.  
         Q : ต้องการทำนามบัตรขนาดใหญ่กว่า หรือเล็กกว่าขนาด 9 x 5.5 ซม. ได้หรือไม่ ?
         A  : คำตอบคือ “ได้ค่ะ”

            มีคำถาม คำตอบเกี่ยวกับนามบัตร เจ้ากระดาษใบเล็กๆ ที่น่าสนใจใบนี้อีกมากมาย ...โปรดติดตามเรื่องต่อไป !!


       อย่าลืมตามติดเรื่องราว บทความ สาระดีๆ จากเรา ที่ https://www.facebook.com/SetSquareSurprisePrint/ ฝากแชร์ฝากกด Like ด้วยนะคะ