วิธีพิมพ์บรรจุภัณฑ์  6 ระบบ

          บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เกิดขึ้นได้ด้วยระบบการพิมพ์ที่เหมาะสม รวมถึงวัตถุดิบสำหรับการพิมพ์

เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน พัฒนาสู่ระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย

ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ  ทั้งผู้ผลิตบรรุจภัณฑ์ ผู้ผลิตและขายสินค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์

คุณภาพสามารถตอบโจทย์ทั้งการขายสินค้า และเป็นสื่อโฆษณาในตัวเอง

        ระบบการพิมพ์ในประเทศไทย พัฒนาต่อเนื่องมาถึง 6 ระบบ บางระบบก็ยังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน 

        1) การพิมพ์ระบบ  Letter press
          letter press การพิมพ์ระบบเก่าแก่ พิมพ์ได้ค่อนข้างช้า จึงเหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อยๆ หรือการพิมพ์ฉลากต่างๆ บนกระดาษแข็ง หรือกระดาษลูกฟูก 

        2) การพิมพ์ระบบ  Flexography

        ระบบการพิมพ์ยอดนิยมสำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก รวมถึงการพิมพ์กับพลาสติกอ่อนหรืออลูมิเนียมฟอยล์

        3) การพิมพ์ระบบ Rotogravure

          ระบบการการพิมพ์บนวัสดุประเภทกระดาษฟอยล์   ฟิล์มพลาสติก หรือวัสดุอ่อนแบบพื้นผิวเรียบ

        4) การพิมพ์ระบบ Offset (lithography) 

        การพิมพ์ออฟเซ็ท ระบบการพิมพ์ที่คนทั่วไปคุ้นเคยหรือได้ยินกันบ่อย เป็นระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ยอดนิยม โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ กระดาษแข็ง แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก สามารถพิมพ์ในแบบป้อนแผ่นวัสดุ และป้อนม้วนวัสดุได้

       5) การพิมพ์ระบบ Silk Screen

          การพิมพ์ Silk Screen ระบบการพิมพ์แบบติดลงบนผิวของตัวบรรจุภัณฑ์โดยตรง เช่นการพิมพ์ฉลาก หรืองานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง

       6) การพิมพ์ระบบ Digital printing

         การพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์แบบ อิงค์เจ็ทหรือเลเซอร์ การพิมพ์ระบบดิจิตอลช่วยลดขั้นตอนการทำเพลทและแยกสี
สั่งงานผ่าน
ซอฟต์แวร์ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตอบสนองทั้งนักออกแบบ ฝ่ายผลิตไปจนถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า