นามบัตร พิมพ์สี ด้วยระบบดิจิตอล

วิดีโอรวมภาพนามบัตรสวยๆ ไว้เป็นไอเดีย

 

HIS Name Card

 

คุณได้เลือกการพิมพ์แบบหน้าเดียว

You have selected the single side printing

คุณได้เลือกการพิมพ์สองหน้า

 

You have selected Duplex Printing (Print on both side of the paper)