กล่อง
กล่องบรรจุปากกา 9 แท่ง สำหรับใส่ปากกา เพื่อให้ปาหกาด้ารในดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

กล่องบรรจุปากกา จำนวน 9 แท่ง

กล่องฝาบน

 • ขนาดสำเร็จ  14 x 19 ซม.
 • ขนาดกางออก  14 x 38 ซม.
 • กระดาษ คราฟ
 • พิมพ์ 1 สี 1 หน้า  โลโก้
 • ปั๊มไดคัท
 • ปะประกอบขึ้นรูปกล่อง

กล่องใน

 • ขนาดสำเร็จ  14 x 16 x 1.5 ซม.
 • ขนาดกางออก  22 x 32.9 ซม.
 • กระดาษ คราฟ
 • ไม่มีพิมพ์
 • ปั๊มไดคัท
 • ปะประกอบขึ้นรูปกล่อง

กล่องบรรจุปากกา 9 แท่ง สำหรับใส่ปากกา เพื่อให้ปาหกาด้ารในดูสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

กล่องฝาบน ขนาดสำเร็จ 14 x 19 ซม. ขนาดกางออก 14 x 38 ซม. กระดาษ คราฟ พิมพ์ 1 สี 1 หน้า โลโก้ ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูปกล่อง

กล่องใน ขนาดสำเร็จ 14 x 16 x 1.5 ซม. ขนาดกางออก 22 x 32.9 ซม. กระดาษ คราฟ ไม่มีพิมพ์ ปั๊มไดคัท ปะประกอบขึ้นรูปกล่อง

งานกล่องเรียบเรียบง่าย โชว์เนื้อกระดาษเป็นส่วนใหญ่ ออกแบบมาสำหรับใส่ปากกาแล้วล็อคปากกาพอดี และจะไม่ทำให้ปาหกาหลุกร้วงระหว่างขนส่งหรือพกพา