ผลลัพธ์การค้นหา "ธุรกิจบริการการดูแลผิวพรรณ และเสริมความงาม"   35 รายการ

ธุรกิจให้บริการความงาม (Beauty) หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำรุงและการรักษาความงามทั้งผิวหน้าและผิวกาย โดยใช้เครื่องสำอาง ครีมบำรุง

หรือสมุนไพร โดยกรรมวิธีการนวด พอก ขัด การอบตัว หรือใช้อุปกรณ์ที่ช่วยบำรุงเพื่อความสวยงามของผิวพรรณ โดยไม่นับรวมการนวดเพื่อบำบัดอาการหรือผ่อนคลายความเครียดหรือความผิดปกติของร่างกาย และไม่รวมการใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผิวพรรณ เช่น เครื่องสร้างแสงรังสีอุลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟราเรด เป็นต้น  ธุรกิจให้บริการความงามที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ยังมิได้มีการแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการให้บริการความงามประเภทอื่นๆ ควบคู่ไป เช่น

การให้บริการร้านเสริมสวยก็จะมีการให้บริการความงามควบคู่ไปด้วย หรือแม้แต่ในธุรกิจสปาเองก็ยังมีการให้บริการความงามควบคู่ไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากประเภทของการให้บริการหลักๆ

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,27503,large