ผลลัพธ์การค้นหา "พิมพ์ 1 สี"   534 รายการ

การนับสี
สีของงานที่ต้องการพิมพ์ควรกำหนดให้โรงพิมพ์ทราบ เพราะจำนวนสีที่พิมพ์มีผลโดยตรงต่อราคา การนับสีจะนับเฉพาะสีที่พิมพ์ ไม่นับสีของกระดาษนะคะ ตัวอย่างเช่น พื้นกระดาษสีฟ้า พิมพ์ตัวหนังสือสีดำและเส้นเป็นสีเทา อย่างนี้เรียกว่าพิมพ์ 1 สี  สีฟ้าไม่นับเพราะเป็นสีของกระดาษ ส่วน สีเทาก็คือสีดำที่พิมพ์ให้มีนํ้าหนักอ่อนลง รวมแล้วทั้งเทาและดำก็นับเป็นสีเดียว

พิมพ์ 1 สี
การพิมพ์ 1 สี มีต้นทุนตํ่าที่สุด ถ้ามีงบจำกัดก็เลือกพิมพ์สีเดียวได้ โดยใช้ในงานพิมพ์หนังสือ (Text Book) ตำราต่างๆ พ๊อคเก็ตบุ๊ค(Pocket Book) ทั้งนี้จะไม่รวมถึงปกที่หุ้ม เพราะเป็นกระดาษคนละชนิดกัน ส่วนใหญ่เป็นงานขาวดำ งาน 1 สี จะพิมพ์สีอะไรก็ได้ เช่น แดง เหลือง หรือนํ้าเงิน และในสีที่พิมพ์นั้นก็เลือกความเข้มได้หลายระดับ ทำให้ดูเหมือนว่าพิมพ์หลายสีได้ เช่น พิมพ์สีแดงบนกระดาษขาว ถ้าพิมพ์จางๆก็จะได้สีชมพูเป็นต้น