ผลลัพธ์การค้นหา "พิมพ์ออฟเซ็ท"   944 รายการ

http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,24687,large


    การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) 

*เป็นการพิมพ์พื้นราบ (Planographic Printing) ที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ในขั้นแรกจะผ่านลูกกลิ้งน้ำเพื่อสร้างเยื่อน้ำไปเกาะ อยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ หลังจากนั้นจะผ่านลูกกลิ้งหมึกเพื่อรับรับหมึก หมึก จะไม่เกาะน้ำ แต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพ ภาพหมึกบนแม่พิมพ์จะถูกถ่ายลงบนผ้ายางที่ไปกดทับแม่พิมพ์แล้วจึงถูกถ่ายลงบน กระดาษพิมพ์อีกทีโดยกระดาษพิมพ์จะไปกดทับผ้ายาง การ พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ในปัจจุบันมีความทันสมัยมาก เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Press) สามารถผลิตงานพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Press) เหล่านี้มีหลายขนาด อีกทั้งมีเครื่องพิมพ์ (Offset Press) ที่พิมพ์เที่ยวละ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Pressworks) ที่พบกันบ่อย ๆ มักเป็น งานพิมพ์บนกระดาษ เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์  พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งาน พิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ทั้งนี้โรงพิมพ์ที่ให้บริการในเมืองไทยที่มีจำนวนมากเป็นโรงพิมพ์กระดาษระบบ ออฟเซ็ท (Paper Offset Printing House)


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,462,large


ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท(Offset) เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะมีความคมชัดสวยงามคุณภาพสูง มีความละเอียดมาก การออกแบบอาร์ตเวิร์ค ไม่ว่าจะออกแบอย่างไร การพิมพ์ก็ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไป ประกอบกับความก้าวหน้า ในการทำเพลทแม่พิมพ์ และการแยกสี เพื่อออกฟิล์ม และ เพลทแม่พิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันทำให้ยิ่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง ถูกลงมากเท่านั้น สิ่งพิมพ์และจำนวนพิมพ์ ที่จะพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.มีจำนวนตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป
2.มีภาพประกอบหรืองานประเภท กราฟฟิคสูง ภาพเหมือนจริง ภาพถ่าย ความละเอียดสูง
3.ต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์จำนวนเยอะๆ 1 ชั่วโมงสามารถพิมพ์ได้ 5,000-1,0000 ใบพิมพ์
4.ต้องการความละเอียดสูง สีสวย คมชัด สวยงาม สอดสีไล่โทนสีสวยงาม
5.เป็นการพิมพ์หลายสี สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 สี ถึง 4 สี + สีพิเศษ หรือภาพสีที่ต้องการความสวยงามมากๆ
6.มีอาร์ตเวิร์ครูปแบบ ที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก รายละเอียดค่อยข้างเยอะ ตัวหนังสือเล็กมาก
7.มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เพียงพอ เพราะระบบพิมพ์ออฟเซ็ท จะมีต้นทุกการตั้งเครื่องสูง เช่นค่าเพลทแม่พิมพ์ ค่าบล็อกไดคัท ค่ากระดาษตั้งเครื่องพิมพ์ แต่ถ้าจำนวนเยอะๆจะค่อนข้างถูกกว่าระบบพิมพ์ระบบอื่นหลายเท่าโรงพิมพ์มาตรฐาน รับสั่ง รับออกแบบงานพิมพ์ทุกชนิด รับออเดอร์ รับทำ ประกาศนียบัตร certificate ,diploma, พิมพ์ดิจิตอล พิมพ์ออฟเซท ประกาศนียบัตรพยาบาล มหาวิทยาลัย วิทยาลัย แพทย์ ประกาศนียบัตรโรงเรียนนานาชาติ เคลือบพื้น พิมพ์ชื่อ สลักลาย ฝีมือปราณีต เสร็จตามกำหนด


http://www.setsq.co/SS/fileLoader/public,51330,large


ระบบออฟเซ็ท และออฟเซ็ทยูวี

ระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท(Offset) เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลกในปัจจุบัน  การออกแบบอาร์ตเวิร์ค ไม่ว่าจะออกแบอย่างไร การพิมพ์ก็ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไป ประกอบกับความก้าวหน้า ในการทำเพลทแม่พิมพ์ และการแยกสี เพื่อออกฟิล์ม และ เพลทแม่พิมพ์

จุดเด่น:

*การพิมพ์ออฟเซ็ทนั้น สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง รายละเอียดคมชัดสวยงาม

*มีให้เลือกทั้งการพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น

*ส่วนใหญ่งานพิมพ์ออฟเซ็ทจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภท พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์สติกเกอร์ พิมพ์ฉลากสินค้า พิมพ์แคตตาล็อก พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ พิมพ์ถุงกระดาษ ฯลฯ

ซึ่งในปัจจุบันทำให้ยิ่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง ถูกลงมากเท่านั้น

งานประเภทไหนที่เหมาะกับการระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท(Offset):

-มีภาพประกอบหรืองานประเภท กราฟฟิคสูง ภาพเหมือนจริง ภาพถ่าย ความละเอียดสูง
-ต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์จำนวนเยอะๆ 1 ชั่วโมงสามารถพิมพ์ได้ 5,000-1,0000 ใบพิมพ์
-ต้องการความละเอียดสูง สีสวย คมชัด สวยงาม สอดสีไล่โทนสีสวยงาม
-เป็นการพิมพ์หลายสี สามารถทำได้ตั้งแต่ 1 สี ถึง 4 สี + สีพิเศษ หรือภาพสีที่ต้องการความสวยงามมากๆ
-มีอาร์ตเวิร์ครูปแบบ ที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก รายละเอียดค่อยข้างเยอะ ตัวหนังสือเล็กมาก
-มีงบประมาณในการจัดพิมพ์เพียงพอ เพราะระบบพิมพ์ออฟเซ็ท จะมีต้นทุกการตั้งเครื่องสูง เช่นค่าเพลทแม่พิมพ์ ค่าบล็อกไดคัท ค่ากระดาษตั้งเครื่องพิมพ์ แต่ถ้าจำนวนเยอะๆจะค่อนข้างถูกกว่าระบบพิมพ์ระบบอื่นหลายเท่า