ผลลัพธ์การค้นหา "พิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี"   229 รายการ

    การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) 

*เป็นการพิมพ์พื้นราบ (Planographic Printing) ที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน ในขั้นแรกจะผ่านลูกกลิ้งน้ำเพื่อสร้างเยื่อน้ำไปเกาะ อยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ หลังจากนั้นจะผ่านลูกกลิ้งหมึกเพื่อรับรับหมึก หมึก จะไม่เกาะน้ำ แต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพ ภาพหมึกบนแม่พิมพ์จะถูกถ่ายลงบนผ้ายางที่ไปกดทับแม่พิมพ์แล้วจึงถูกถ่ายลงบน กระดาษพิมพ์อีกทีโดยกระดาษพิมพ์จะไปกดทับผ้ายาง การ พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ในปัจจุบันมีความทันสมัยมาก เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Press) สามารถผลิตงานพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Press) เหล่านี้มีหลายขนาด อีกทั้งมีเครื่องพิมพ์ (Offset Press) ที่พิมพ์เที่ยวละ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น ตัวอย่างงานพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Pressworks) ที่พบกันบ่อย ๆ มักเป็น งานพิมพ์บนกระดาษ เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์  พิมพ์แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์กระดาษ งาน พิมพ์ใช้ในสำนักงาน ฯลฯ ทั้งนี้โรงพิมพ์ที่ให้บริการในเมืองไทยที่มีจำนวนมากเป็นโรงพิมพ์กระดาษระบบ ออฟเซ็ท (Paper Offset Printing House)